Gala Benéfica: Festival Escolas do Mundo

O sete de xuño do 2014 no Auditorio Municipal de Cangas celebrouse un Festival solidario. Organizado desde o IES María Soliño e gracias a varios Departamentos, diversas Comunidades Educativas de Cangas, a ONG ShangaGalicia India e alumnados da Península do Morrazo.Teatro, Danza, Música, AudiovisuaisFestival Solidario 2016: Sábado 4 de xuño
Auditorio Municipal de Cangas

blog para colaborar entre os departamentos de Artes Plásticas, Escénicas e Música

O presente blog nace coa proposta de colaboración ao profesorado dos departamentos de Artes 
Bacharelato de Artes do IES María Soliño


Departamento de Artes Escénicas:
Pedro Pablo Riobó
Departamento de Artes de Música:
Julio Abal
Elena Moure
Departamento de Artes Plásticas:
Alberto Pena
Carlos del Valle
Joseba Plazuelo

Blog creado para o departamento de Artes Plásticas do IES María Soliño de Cangas

Abril do 2014
Outro blog http://bacharelatodearte.blogspot.com servirá para que os profesores do departamento de debuxo (artes plásticas e audiovisuais) podamos de forma colaborativa compartir as nosa experiencias e ligazóns relacionadas coa nosa labor docente.
Os membros do departamento por orde alfabética somos:
Alberto Pena Rey
Carlos del Valle Suarez
Jose Manuel García Plazuelo (Joseba)


Lista de Reproducción
Exposicións do Bacharelato de Artes Plásticas desde o 2009
.